onsdag 1 april 2009

Följa John!


MikroKopter - Follow Me from Holger Buss on Vimeo.

I det här klippet visar Holger och Ingo (skaparna av mikrokopter) hur deras mikrokopter kan följa en person som går eller springer på konstant höjd helt utan att någon i huvudtaget håller i radiokontrollen!

imponerande grejer tycker jag!

Inga kommentarer: